เว็บแคม Gersau

Blick von Gersau

สภาพอากาศ Webcam Gersau

เราขอขอบคุณหุ้นส่วนธุรกิจของเรา: Hamatro-Informatik GmbH

ค่าวัดปัจจุบัน

สถานีตรวจวัด: Gersau (435 m)
อุณหภูมิ 4.6 °C
หยาดน้ำฟ้า 0.2 mm
ลม 2 km/hทิศทางลม: ตะวันออก
วัดเมื่อเวลา: จันทร์ 8 มีนาคม 2021, 04:00 น.แหล่งข้อมูล: MeteoSchweiz

เว็บแคมเพ่ิมเติมในบริเวณใกล้เคียง