เว็บแคม Langnau im Emmental

สภาพอากาศ Webcam Langnau im Emmental

เราขอขอบคุณหุ้นส่วนธุรกิจของเรา: Andreas Strahm

ค่าวัดปัจจุบัน

สถานีตรวจวัด: Langnau im Emmental (745 m)
ลักษณะสภาพอากาศ สภาพอากาศ: หย่อมหมอก
อุณหภูมิ 15.0 °C
หยาดน้ำฟ้า 0.0 mm
วัดเมื่อเวลา: เสาร์ 20 กรกฎาคม 2019, 03:00 น.แหล่งข้อมูล: MeteoSchweiz

เว็บแคมเพ่ิมเติมในบริเวณใกล้เคียง