เว็บแคม Andermatt

Eggstöcke, Gumengrat (Klettergarten)

สภาพอากาศ Webcam Andermatt

เราขอขอบคุณหุ้นส่วนธุรกิจของเรา: Wetterstation Andermatt

บันทึกภาพนี้ไว้ถาวร

สถานการณ์อากาศที่น่าตื่นเต้นบนเว็บแคมนี้ใช่หรือไม่ บันทึกภาพนี้เก็บไว้ตลอดกาล และแบ่งปันภาพนี้ให้กับคนอื่นๆ หลังจากบันทึกไว้เป็นข้อมูลถาวรแล้ว คุณจะได้รับ URL ที่ใช้ได้ถาวร เพื่อใช้กับ Facebook, Twitter, E-Mails ฯลฯ


ค่าวัดปัจจุบัน

สถานีตรวจวัด: Andermatt (1442 m)
อุณหภูมิ -15.1 °C
หยาดน้ำฟ้า 0.0 mm
พระอาทิตย์ 31 min
วัดเมื่อเวลา: อังคาร 22 มกราคม 2019, 17:00 น.แหล่งข้อมูล: MeteoSchweiz

เว็บแคมเพ่ิมเติมในบริเวณใกล้เคียง