เว็บแคม Tannenboden/Flumserberge

Kinderland Molseralp

เราขอขอบคุณหุ้นส่วนธุรกิจของเรา: Flumserberg.ch

บันทึกภาพนี้ไว้ถาวร

สถานการณ์อากาศที่น่าตื่นเต้นบนเว็บแคมนี้ใช่หรือไม่ บันทึกภาพนี้เก็บไว้ตลอดกาล และแบ่งปันภาพนี้ให้กับคนอื่นๆ หลังจากบันทึกไว้เป็นข้อมูลถาวรแล้ว คุณจะได้รับ URL ที่ใช้ได้ถาวร เพื่อใช้กับ Facebook, Twitter, E-Mails ฯลฯ


ค่าวัดปัจจุบัน

สถานีตรวจวัด: Tannenboden/Flumserberge (1400 m)
ลักษณะสภาพอากาศ สภาพอากาศ: ฟ้ามัว เปียก
อุณหภูมิ 7.1 °C
หยาดน้ำฟ้า 3.4 mm
วัดเมื่อเวลา: พฤหัสบดี 4 มิถุนายน 2020, 19:00 น.แหล่งข้อมูล: ผู้ร่วมธุรกิจของ, Flumserberg Bergbahnen