เว็บแคม Eiken

Eiken — Westen, links Richtung Möhlin, Rheinfelden, Basel, hinten Schwar

เราขอขอบคุณหุ้นส่วนธุรกิจของเรา: LANDI FRILA

บันทึกภาพนี้ไว้ถาวร

สถานการณ์อากาศที่น่าตื่นเต้นบนเว็บแคมนี้ใช่หรือไม่ บันทึกภาพนี้เก็บไว้ตลอดกาล และแบ่งปันภาพนี้ให้กับคนอื่นๆ หลังจากบันทึกไว้เป็นข้อมูลถาวรแล้ว คุณจะได้รับ URL ที่ใช้ได้ถาวร เพื่อใช้กับ Facebook, Twitter, E-Mails ฯลฯ


ค่าวัดปัจจุบัน

สถานีตรวจวัด: Eiken (331 m)
ลักษณะสภาพอากาศ สภาพอากาศ: ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีเมฆฝน
อุณหภูมิ 16.3 °C
หยาดน้ำฟ้า 0.0 mm
วัดเมื่อเวลา: พฤหัสบดี 21 กุมภาพันธ์ 2019, 17:00 น.แหล่งข้อมูล: ผู้ร่วมธุรกิจของ, Landi Eiken

เว็บแคมเพ่ิมเติมในบริเวณใกล้เคียง