เว็บแคม Lindau

Lindau-Hoyerberg — Blick auf den Bodensee

สภาพอากาศ Webcam Lindau

เราขอขอบคุณหุ้นส่วนธุรกิจของเรา: Schmidt Elektronik GmbH

ค่าวัดปัจจุบัน

สถานีตรวจวัด: Lindau (401 m)
อุณหภูมิ 1.7 °C
หยาดน้ำฟ้า 0.0 mm
ลม 0 km/hทิศทางลม: ตะวันออก
วัดเมื่อเวลา: อังคาร 11 ธันวาคม 2018, 19:00 น.แหล่งข้อมูล: ผู้ร่วมธุรกิจของ, www.wetter-lindau.de

เว็บแคมเพ่ิมเติมในบริเวณใกล้เคียง