เว็บแคม Düsseldorf

Landtag Düsseldorf 1

สภาพอากาศ Webcam Düsseldorf

เราขอขอบคุณหุ้นส่วนธุรกิจของเรา: Landtag NRW

ค่าวัดปัจจุบัน

สถานีตรวจวัด: Düsseldorf (45 m)
ลักษณะสภาพอากาศ สภาพอากาศ: แดดจ้าพอสมควร
อุณหภูมิ 6 °C
ลม 20 km/hทิศทางลม: ตะวันตกเฉียงใต้
วัดเมื่อเวลา: จันทร์ 18 มกราคม 2021, 13:00 น.แหล่งข้อมูล: METAR

เว็บแคมเพ่ิมเติมในบริเวณใกล้เคียง