เว็บแคม แฟรงค์เฟิร์ต

Skyline Frankfurt — Blick auf die Skyline von Frankfurt am Main

สภาพอากาศ Webcam Frankfurt am Main

เราขอขอบคุณหุ้นส่วนธุรกิจของเรา: Helifliegen.de Frankfurt

ค่าวัดปัจจุบัน

สถานีตรวจวัด: แฟรงค์เฟิร์ต (111 m)
ลักษณะสภาพอากาศ สภาพอากาศ: ท้องฟ้ามีเมฆ มีฝนบ้าง
อุณหภูมิ 15 °C
ลม 20 km/hทิศทางลม: ตะวันตกเฉียงเหนือ
วัดเมื่อเวลา: จันทร์ 20 พฤษภาคม 2019, 18:00 น.แหล่งข้อมูล: METAR

เว็บแคมเพ่ิมเติมในบริเวณใกล้เคียง