เว็บแคม Flaine

Grand Massif - Flaine 1600

สภาพอากาศ Webcam Flaine

เราขอขอบคุณหุ้นส่วนธุรกิจของเรา: TRINUM

ค่าวัดปัจจุบัน

สถานีตรวจวัด: Flaine (1611 m)
อุณหภูมิ 12.6 °C
หยาดน้ำฟ้า 0.0 mm
ความชื้น 50 %
วัดเมื่อเวลา: พุธ 22 พฤษภาคม 2019, 18:00 น.แหล่งข้อมูล: meteofrance