เว็บแคม Flaine

Grand Massif - Flaine Grandes Platieres

สภาพอากาศ Webcam Flaine

เราขอขอบคุณหุ้นส่วนธุรกิจของเรา: TRINUM

บันทึกภาพนี้ไว้ถาวร

สถานการณ์อากาศที่น่าตื่นเต้นบนเว็บแคมนี้ใช่หรือไม่ บันทึกภาพนี้เก็บไว้ตลอดกาล และแบ่งปันภาพนี้ให้กับคนอื่นๆ หลังจากบันทึกไว้เป็นข้อมูลถาวรแล้ว คุณจะได้รับ URL ที่ใช้ได้ถาวร เพื่อใช้กับ Facebook, Twitter, E-Mails ฯลฯ


ค่าวัดปัจจุบัน

สถานีตรวจวัด: Flaine (1611 m)
อุณหภูมิ 9.7 °C
หยาดน้ำฟ้า 0.0 mm
ความชื้น 38 %
วัดเมื่อเวลา: ศุกร์ 16 พฤศจิกายน 2018, 12:00 น.แหล่งข้อมูล: meteofrance