เว็บแคม Lüterkofen-Ichertswil

เราขอขอบคุณหุ้นส่วนธุรกิจของเรา: swisswetter

บันทึกภาพนี้ไว้ถาวร

สถานการณ์อากาศที่น่าตื่นเต้นบนเว็บแคมนี้ใช่หรือไม่ บันทึกภาพนี้เก็บไว้ตลอดกาล และแบ่งปันภาพนี้ให้กับคนอื่นๆ หลังจากบันทึกไว้เป็นข้อมูลถาวรแล้ว คุณจะได้รับ URL ที่ใช้ได้ถาวร เพื่อใช้กับ Facebook, Twitter, E-Mails ฯลฯ


ค่าวัดปัจจุบัน

สถานีตรวจวัด: Lüterkofen-Ichertswil (473 m)
อุณหภูมิ 15.2 °C
หยาดน้ำฟ้า 0.0 mm
ลม 1 km/hทิศทางลม: ใต้
วัดเมื่อเวลา: อังคาร 21 สิงหาคม 2018, 02:00 น.แหล่งข้อมูล: ผู้ร่วมธุรกิจของ, Wetter-Lueterkofen.ch

เว็บแคมเพ่ิมเติมในบริเวณใกล้เคียง