เว็บแคม Les Saisies

Les Saisies - Le Manant (1800m)

สภาพอากาศ Webcam Les Saisies

เราขอขอบคุณหุ้นส่วนธุรกิจของเรา: TRINUM

ค่าวัดปัจจุบัน

สถานีตรวจวัด: Les Saisies (1614 m)
อุณหภูมิ 9.0 °C
หยาดน้ำฟ้า 0.0 mm
พระอาทิตย์ 0 min
วัดเมื่อเวลา: พุธ 17 กรกฎาคม 2019, 02:00 น.แหล่งข้อมูล: meteofrance