เว็บแคม Les Saisies

Les Saisies - Le Manant (1800m)

สภาพอากาศ Webcam Les Saisies

เราขอขอบคุณหุ้นส่วนธุรกิจของเรา: TRINUM

ค่าวัดปัจจุบัน

สถานีตรวจวัด: Les Saisies (1614 m)
ลักษณะสภาพอากาศ สภาพอากาศ: ฟ้ามัว เปียก
อุณหภูมิ 2.6 °C
หยาดน้ำฟ้า 0.8 mm
วัดเมื่อเวลา: อังคาร 15 ตุลาคม 2019, 20:00 น.แหล่งข้อมูล: meteofrance