เว็บแคม Col de Montgenèvre

Montgenèvre - Sommet Serre-Thibaud

สภาพอากาศ Webcam Col de Montgenèvre

เราขอขอบคุณหุ้นส่วนธุรกิจของเรา: TRINUM

เว็บแคมเพ่ิมเติมในบริเวณใกล้เคียง