เว็บแคม Oberneunforn

เราขอขอบคุณหุ้นส่วนธุรกิจของเรา: Familie Haeseli

บันทึกภาพนี้ไว้ถาวร

สถานการณ์อากาศที่น่าตื่นเต้นบนเว็บแคมนี้ใช่หรือไม่ บันทึกภาพนี้เก็บไว้ตลอดกาล และแบ่งปันภาพนี้ให้กับคนอื่นๆ หลังจากบันทึกไว้เป็นข้อมูลถาวรแล้ว คุณจะได้รับ URL ที่ใช้ได้ถาวร เพื่อใช้กับ Facebook, Twitter, E-Mails ฯลฯ


ค่าวัดปัจจุบัน

สถานีตรวจวัด: Oberneunforn (480 m)
อุณหภูมิ 10.5 °C
หยาดน้ำฟ้า 0.0 mm
ลม 0 km/hทิศทางลม: ตะวันออก
วัดเมื่อเวลา: ศุกร์ 19 ตุลาคม 2018, 21:00 น.แหล่งข้อมูล: ผู้ร่วมธุรกิจของ, www.haeseli.ch