เว็บแคม Le Puy-en-Velay

Le Puy en Velay — Vers la Village

สภาพอากาศ Webcam Le Puy-en-Velay

เราขอขอบคุณหุ้นส่วนธุรกิจของเรา: Office de Tourisme Le Puy en Velay

ค่าวัดปัจจุบัน

สถานีตรวจวัด: Le Puy-en-Velay (833 m)
ลักษณะสภาพอากาศ สภาพอากาศ: ท้องฟ้ามีเมฆมาก
อุณหภูมิ 5.9 °C
หยาดน้ำฟ้า 0.0 mm
วัดเมื่อเวลา: อาทิตย์ 16 ธันวาคม 2018, 08:00 น.แหล่งข้อมูล: meteofrance

เว็บแคมเพ่ิมเติมในบริเวณใกล้เคียง