เว็บแคม Lorient

Port-Louis, Pos1 — Vers la mer

สภาพอากาศ Webcam Lorient

เราขอขอบคุณหุ้นส่วนธุรกิจของเรา: Lorient agglomération

บันทึกภาพนี้ไว้ถาวร

สถานการณ์อากาศที่น่าตื่นเต้นบนเว็บแคมนี้ใช่หรือไม่ บันทึกภาพนี้เก็บไว้ตลอดกาล และแบ่งปันภาพนี้ให้กับคนอื่นๆ หลังจากบันทึกไว้เป็นข้อมูลถาวรแล้ว คุณจะได้รับ URL ที่ใช้ได้ถาวร เพื่อใช้กับ Facebook, Twitter, E-Mails ฯลฯ


ค่าวัดปัจจุบัน

สถานีตรวจวัด: Lorient (45 m)
ลักษณะสภาพอากาศ สภาพอากาศ: ท้องฟ้ามีเมฆ สลับฝน
อุณหภูมิ 10.0 °C
หยาดน้ำฟ้า 0.8 mm
วัดเมื่อเวลา: อาทิตย์ 16 ธันวาคม 2018, 10:00 น.แหล่งข้อมูล: meteofrance

เว็บแคมเพ่ิมเติมในบริเวณใกล้เคียง