เว็บแคม Aesch BL

Landi Aesch

เราขอขอบคุณหุ้นส่วนธุรกิจของเรา: Landi Reba

บันทึกภาพนี้ไว้ถาวร

สถานการณ์อากาศที่น่าตื่นเต้นบนเว็บแคมนี้ใช่หรือไม่ บันทึกภาพนี้เก็บไว้ตลอดกาล และแบ่งปันภาพนี้ให้กับคนอื่นๆ หลังจากบันทึกไว้เป็นข้อมูลถาวรแล้ว คุณจะได้รับ URL ที่ใช้ได้ถาวร เพื่อใช้กับ Facebook, Twitter, E-Mails ฯลฯ



ค่าวัดปัจจุบัน

สถานีตรวจวัด: Aesch BL (315 m)
อุณหภูมิ 8.4 °C
หยาดน้ำฟ้า 0.0 mm
ลม 3 km/hทิศทางลม: ใต้
วัดเมื่อเวลา: เสาร์ 26 กันยายน 2020, 23:00 น.แหล่งข้อมูล: ผู้ร่วมธุรกิจของ, Landi Reba

เว็บแคมเพ่ิมเติมในบริเวณใกล้เคียง