เว็บแคม Le Mont-Dore

Mont-Dore

สภาพอากาศ Webcam Le Mont-Dore

เราขอขอบคุณหุ้นส่วนธุรกิจของเรา: OT Massif du Sancy

ค่าวัดปัจจุบัน

สถานีตรวจวัด: Le Mont-Dore (1220 m)
อุณหภูมิ 14.9 °C
หยาดน้ำฟ้า 0.0 mm
วัดเมื่อเวลา: อาทิตย์ 12 กรกฎาคม 2020, 11:00 น.แหล่งข้อมูล: meteofrance