เว็บแคม Neftenbach

Neftenbach

เราขอขอบคุณหุ้นส่วนธุรกิจของเรา: www.neftiwetter.ch

บันทึกภาพนี้ไว้ถาวร

สถานการณ์อากาศที่น่าตื่นเต้นบนเว็บแคมนี้ใช่หรือไม่ บันทึกภาพนี้เก็บไว้ตลอดกาล และแบ่งปันภาพนี้ให้กับคนอื่นๆ หลังจากบันทึกไว้เป็นข้อมูลถาวรแล้ว คุณจะได้รับ URL ที่ใช้ได้ถาวร เพื่อใช้กับ Facebook, Twitter, E-Mails ฯลฯค่าวัดปัจจุบัน

สถานีตรวจวัด: Neftenbach (415 m)
ลักษณะสภาพอากาศ สภาพอากาศ: ท้องฟ้ามีเมฆมาก ฝนตกน้อย
อุณหภูมิ 1.6 °C
หยาดน้ำฟ้า 0.2 mm
วัดเมื่อเวลา: พุธ 27 มกราคม 2021, 23:00 น.แหล่งข้อมูล: ผู้ร่วมธุรกิจของ, www.neftiwetter.ch

เว็บแคมเพ่ิมเติมในบริเวณใกล้เคียง