เว็บแคม Rueras

Rueras — Dieni, Oberalppass

เราขอขอบคุณหุ้นส่วนธุรกิจของเรา: www.neftiwetter.ch

บันทึกภาพนี้ไว้ถาวร

สถานการณ์อากาศที่น่าตื่นเต้นบนเว็บแคมนี้ใช่หรือไม่ บันทึกภาพนี้เก็บไว้ตลอดกาล และแบ่งปันภาพนี้ให้กับคนอื่นๆ หลังจากบันทึกไว้เป็นข้อมูลถาวรแล้ว คุณจะได้รับ URL ที่ใช้ได้ถาวร เพื่อใช้กับ Facebook, Twitter, E-Mails ฯลฯ


ค่าวัดปัจจุบัน

สถานีตรวจวัด: Rueras (1430 m)
อุณหภูมิ -9.1 °C
หยาดน้ำฟ้า 0.0 mm
ลม 0 km/hทิศทางลม: เหนือ
วัดเมื่อเวลา: อังคาร 22 มกราคม 2019, 01:00 น.แหล่งข้อมูล: ผู้ร่วมธุรกิจของ, www.rueraswetter.ch

เว็บแคมเพ่ิมเติมในบริเวณใกล้เคียง