เว็บแคม เบอซ็องซง

Domergue Aviation, La Veze, Besançon — Domergue Aviation, Aérodrome de Besançon

สภาพอากาศ Webcam Besançon

เราขอขอบคุณหุ้นส่วนธุรกิจของเรา: Domergue Aviation

ค่าวัดปัจจุบัน

สถานีตรวจวัด: เบอซ็องซง (307 m)
อุณหภูมิ -1.0 °C
หยาดน้ำฟ้า 0.0 mm
พระอาทิตย์ 0 min
วัดเมื่อเวลา: อังคาร 22 มกราคม 2019, 00:00 น.แหล่งข้อมูล: meteofrance