เว็บแคม เบอซ็องซง

Domergue Aviation, La Veze, Besançon — Domergue Aviation, Aérodrome de Besançon

สภาพอากาศ Webcam Besançon

เราขอขอบคุณหุ้นส่วนธุรกิจของเรา: Domergue Aviation

ค่าวัดปัจจุบัน

สถานีตรวจวัด: เบอซ็องซง (307 m)
ลักษณะสภาพอากาศ สภาพอากาศ: ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีเมฆฝน
อุณหภูมิ 29.6 °C
หยาดน้ำฟ้า 0.0 mm
วัดเมื่อเวลา: อังคาร 21 สิงหาคม 2018, 15:00 น.แหล่งข้อมูล: meteofrance