เว็บแคม Weinfelden

เราขอขอบคุณหุ้นส่วนธุรกิจของเรา: Wirtschaft Stelzenhof

บันทึกภาพนี้ไว้ถาวร

สถานการณ์อากาศที่น่าตื่นเต้นบนเว็บแคมนี้ใช่หรือไม่ บันทึกภาพนี้เก็บไว้ตลอดกาล และแบ่งปันภาพนี้ให้กับคนอื่นๆ หลังจากบันทึกไว้เป็นข้อมูลถาวรแล้ว คุณจะได้รับ URL ที่ใช้ได้ถาวร เพื่อใช้กับ Facebook, Twitter, E-Mails ฯลฯ


ค่าวัดปัจจุบัน

สถานีตรวจวัด: Weinfelden (432 m)
หยาดน้ำฟ้า 0.0 mm
ลม 2 km/hทิศทางลม: ตะวันออก
ลมปานกลาง 14 km/h
วัดเมื่อเวลา: ศุกร์ 29 พฤษภาคม 2020, 06:00 น.แหล่งข้อมูล: ผู้ร่วมธุรกิจของ, www.MeteoWeinfelden.ch

เว็บแคมเพ่ิมเติมในบริเวณใกล้เคียง