เว็บแคม Oberneunforn

West — West

เราขอขอบคุณหุ้นส่วนธุรกิจของเรา: Scholz Elektronik und Technik

บันทึกภาพนี้ไว้ถาวร

สถานการณ์อากาศที่น่าตื่นเต้นบนเว็บแคมนี้ใช่หรือไม่ บันทึกภาพนี้เก็บไว้ตลอดกาล และแบ่งปันภาพนี้ให้กับคนอื่นๆ หลังจากบันทึกไว้เป็นข้อมูลถาวรแล้ว คุณจะได้รับ URL ที่ใช้ได้ถาวร เพื่อใช้กับ Facebook, Twitter, E-Mails ฯลฯ


ค่าวัดปัจจุบัน

สถานีตรวจวัด: Oberneunforn (480 m)
อุณหภูมิ -1.8 °C
หยาดน้ำฟ้า 0.0 mm
ลม 1 km/hทิศทางลม: ตะวันออกเฉียงเหนือ
วัดเมื่อเวลา: อาทิตย์ 16 ธันวาคม 2018, 09:00 น.แหล่งข้อมูล: ผู้ร่วมธุรกิจของ, www.haeseli.ch