เว็บแคม Winterthur

Merkurplatz

เราขอขอบคุณหุ้นส่วนธุรกิจของเรา: stuecheli.info

บันทึกภาพนี้ไว้ถาวร

สถานการณ์อากาศที่น่าตื่นเต้นบนเว็บแคมนี้ใช่หรือไม่ บันทึกภาพนี้เก็บไว้ตลอดกาล และแบ่งปันภาพนี้ให้กับคนอื่นๆ หลังจากบันทึกไว้เป็นข้อมูลถาวรแล้ว คุณจะได้รับ URL ที่ใช้ได้ถาวร เพื่อใช้กับ Facebook, Twitter, E-Mails ฯลฯ


ค่าวัดปัจจุบัน

สถานีตรวจวัด: Winterthur (439 m)
ลักษณะสภาพอากาศ สภาพอากาศ: ท้องฟ้ามีเมฆมาก ฝนตกน้อย
อุณหภูมิ 2.9 °C
หยาดน้ำฟ้า 0.2 mm
วัดเมื่อเวลา: เสาร์ 17 มีนาคม 2018, 19:00 น.แหล่งข้อมูล: ผู้ร่วมธุรกิจของ, http://www.winti-wetter.ch

เว็บแคมเพ่ิมเติมในบริเวณใกล้เคียง