เว็บแคม Kandersteg

Hotel Bernerhof

สภาพอากาศ Webcam Kandersteg

เราขอขอบคุณหุ้นส่วนธุรกิจของเรา: Hotel Bernerhof Kandersteg

บันทึกภาพนี้ไว้ถาวร

สถานการณ์อากาศที่น่าตื่นเต้นบนเว็บแคมนี้ใช่หรือไม่ บันทึกภาพนี้เก็บไว้ตลอดกาล และแบ่งปันภาพนี้ให้กับคนอื่นๆ หลังจากบันทึกไว้เป็นข้อมูลถาวรแล้ว คุณจะได้รับ URL ที่ใช้ได้ถาวร เพื่อใช้กับ Facebook, Twitter, E-Mails ฯลฯ


ค่าวัดปัจจุบัน

สถานีตรวจวัด: Kandersteg (1176 m)
ลักษณะสภาพอากาศ สภาพอากาศ: น่าสบาย แห้งเป็นส่วนใหญ่
อุณหภูมิ 18.5 °C
หยาดน้ำฟ้า 0.4 mm
วัดเมื่อเวลา: พุธ 20 มิถุนายน 2018, 20:00 น.แหล่งข้อมูล: ผู้ร่วมธุรกิจของ, www.wetterkandersteg.ch