เว็บแคม Chemnitz

สภาพอากาศ Webcam Chemnitz

เราขอขอบคุณหุ้นส่วนธุรกิจของเรา: Chemnitz Webcam Rundblick auf Chemnitz

ค่าวัดปัจจุบัน

สถานีตรวจวัด: Chemnitz (303 m)
อุณหภูมิ 12.2 °C
หยาดน้ำฟ้า 0.0 mm
ลม 3 km/hทิศทางลม: ตะวันออกเฉียงเหนือ
วัดเมื่อเวลา: อาทิตย์ 12 กรกฎาคม 2020, 08:00 น.แหล่งข้อมูล: ผู้ร่วมธุรกิจของ, www.chemnitz-webcam.de

เว็บแคมเพ่ิมเติมในบริเวณใกล้เคียง