เว็บแคม Liestal

สภาพอากาศ Webcam Liestal

เราขอขอบคุณหุ้นส่วนธุรกิจของเรา: http://cam.liestal.li/cam3.jpg

บันทึกภาพนี้ไว้ถาวร

สถานการณ์อากาศที่น่าตื่นเต้นบนเว็บแคมนี้ใช่หรือไม่ บันทึกภาพนี้เก็บไว้ตลอดกาล และแบ่งปันภาพนี้ให้กับคนอื่นๆ หลังจากบันทึกไว้เป็นข้อมูลถาวรแล้ว คุณจะได้รับ URL ที่ใช้ได้ถาวร เพื่อใช้กับ Facebook, Twitter, E-Mails ฯลฯ


ค่าวัดปัจจุบัน

สถานีตรวจวัด: Liestal (333 m)
ลักษณะสภาพอากาศ สภาพอากาศ: มีเมฆสลับ
อุณหภูมิ 18.2 °C
หยาดน้ำฟ้า 0.0 mm
วัดเมื่อเวลา: พฤหัสบดี 4 มิถุนายน 2020, 19:00 น.แหล่งข้อมูล: ผู้ร่วมธุรกิจของ, www.wetterstation-liestal.ch