ค่าวัด ประเทศอัฟกานิสถาน

อุณหภูมิสูงสุด

1. Mazar-i-Sharif 35 °C
Herat 35 °C
قندهار 35 °C