ค่าวัด ประเทศอัฟกานิสถาน

อุณหภูมิสูงสุด

1. Mazar-i-Sharif 23 °C
2. قندهار 22 °C
3. คาบูล 19 °C