ค่าวัด ประเทศอัฟกานิสถาน

อุณหภูมิสูงสุด

1. Mazar-i-Sharif 26 °C
2. قندهار 24 °C
3. Herat 23 °C