ค่าวัด ประเทศแองโกลา

อุณหภูมิสูงสุด

1. Huambo 28 °C
2. Cabinda 26 °C
3. Benguela 25 °C