ค่าวัด ประเทศแองโกลา

อุณหภูมิสูงสุด

1. Cabinda 22 °C
Luanda 22 °C
3. Benguela 20 °C