ค่าวัด ประเทศอาเซอร์ไบจาน

อุณหภูมิสูงสุด

1. Ganja 24 °C
2. บากู 21 °C
Naxçıvan 21 °C