ค่าวัด ประเทศอาเซอร์ไบจาน

อุณหภูมิสูงสุด

1. บากู 13 °C
2. Ganja 12 °C
3. Naxçıvan 10 °C