ค่าวัด ประเทศอาเซอร์ไบจาน

อุณหภูมิสูงสุด

1. บากู 4 °C
2. Ganja 0 °C
3. Naxçıvan -4 °C