ค่าวัด ประเทศอาเซอร์ไบจาน

อุณหภูมิสูงสุด

1. Ganja 25 °C
2. Naxçıvan 19 °C
3. บากู 17 °C