ค่าวัด ประเทศอาเซอร์ไบจาน

อุณหภูมิสูงสุด

1. Naxçıvan 20 °C
2. Ganja 19 °C
บากู 19 °C