ค่าวัด ประเทศอาเซอร์ไบจาน

อุณหภูมิสูงสุด

1. Ganja 30 °C
บากู 30 °C
Naxçıvan 30 °C