ค่าวัด ประเทศอาเซอร์ไบจาน

อุณหภูมิสูงสุด

1. Ganja 17 °C
2. Naxçıvan 16 °C
3. บากู 15 °C