ค่าวัด ประเทศอาเซอร์ไบจาน

ค่าวัดของ 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา อุณหภูมิ ในค่า °Cความกดอากาศ ในค่า hPaจุดนำ้แข็งละลาย ในค่า °Cความชื้น ในค่า %ลม ในค่า km/h

อุณหภูมิสูงสุด

1. บากู 7 °C
2. Ganja 4 °C
3. Naxçıvan -1 °C