ค่าวัด ประเทศอาเซอร์ไบจาน

อุณหภูมิสูงสุด

1. Naxçıvan 31 °C
2. Ganja 29 °C
3. บากู 26 °C