ค่าวัด ประเทศอาเซอร์ไบจาน

อุณหภูมิสูงสุด

1. Naxçıvan 10 °C
2. Ganja 8 °C
บากู 8 °C