ค่าวัด ประเทศอาเซอร์ไบจาน

อุณหภูมิสูงสุด

1. Naxçıvan 30 °C
2. Ganja 27 °C
บากู 27 °C