ค่าวัด ประเทศบัลแกเรีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Sofia 8 °C
2. Бургас 7 °C
3. Варна 6 °C