ค่าวัด ประเทศบัลแกเรีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Пловдив 4 °C
2. Gorna Orechovit -1 °C
Бургас -1 °C