ค่าวัด ประเทศบัลแกเรีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Варна 11 °C
Бургас 11 °C
3. Sofia 6 °C