ค่าวัด ประเทศบัลแกเรีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Пловдив 19 °C
Бургас 19 °C
3. Gorna Orechovit 18 °C