ค่าวัด ประเทศบัลแกเรีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Варна 23 °C
Бургас 23 °C
3. Пловдив 22 °C