ค่าวัด ประเทศบัลแกเรีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Пловдив 19 °C
2. Sofia 17 °C
3. Бургас 16 °C