ค่าวัด ประเทศบัลแกเรีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Варна 13 °C
Бургас 13 °C
3. Sofia 8 °C