ค่าวัด ประเทศบัลแกเรีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Пловдив 23 °C
Бургас 23 °C
3. Варна 22 °C