ค่าวัด โบลิเวีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Viru Viru 22 °C
2. Cochabamba 15 °C
Tarija 15 °C