ค่าวัด โบลิเวีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Viru Viru 22 °C
Rurrenabaque 22 °C
3. San Joaquin 20 °C