ค่าวัด โบลิเวีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Cochabamba 11 °C
Viru Viru 11 °C
3. ลาปาซ 1 °C