ค่าวัด โบลิเวีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Viru Viru 25 °C
2. Tarija 21 °C
3. Cochabamba 18 °C