ค่าวัด โบลิเวีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Viru Viru 14 °C
2. Cochabamba 13 °C
3. ลาปาซ 4 °C