ค่าวัด โบลิเวีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Magdalena 30 °C
2. San Joaquin 29 °C
Santa Ana 29 °C