ค่าวัด โบลิเวีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Riberalta 32 °C
Santa Ana 32 °C
Yacuiba 32 °C