ค่าวัด ประเทศบาฮามาส

อุณหภูมิสูงสุด

1. Deadman's Cay / Long Island 27 °C
2. Cockburn Town/San Salvador 25 °C
Freeport 25 °C