ค่าวัด ประเทศบอตสวานา

อุณหภูมิสูงสุด

1. Kasane 27 °C
Maun 27 °C
3. Seretse Khama 24 °C