ค่าวัด ประเทศบอตสวานา

อุณหภูมิสูงสุด

1. Seretse Khama 32 °C
2. Francistown 31 °C
Selibe-Phikwe 31 °C