ค่าวัด ประเทศบอตสวานา

อุณหภูมิสูงสุด

1. Maun 29 °C
2. Kasane 26 °C
3. Selibe-Phikwe 23 °C