ค่าวัด ประเทศบอตสวานา

อุณหภูมิสูงสุด

1. Kasane 29 °C
2. Maun 25 °C
3. Selibe-Phikwe 22 °C