ค่าวัด ประเทศบอตสวานา

อุณหภูมิสูงสุด

1. Seretse Khama 22 °C
2. Maun 21 °C
3. Kasane 16 °C