ค่าวัด ประเทศบอตสวานา

อุณหภูมิสูงสุด

1. Kasane 22 °C
2. Maun 21 °C
3. Selibe-Phikwe 20 °C