ค่าวัด ประเทศบอตสวานา

อุณหภูมิสูงสุด

1. Kasane 21 °C
2. Maun 20 °C
3. Francistown 18 °C