ค่าวัด ประเทศเบลารุส

อุณหภูมิสูงสุด

1. กอเมล 9 °C
2. Mogilev 8 °C
3. Віцебск 7 °C