ค่าวัด ประเทศเบลารุส

อุณหภูมิสูงสุด

1. Берасьце -6 °C
2. มินสก์ -8 °C
3. กอเมล -9 °C