ค่าวัด ประเทศเบลารุส

อุณหภูมิสูงสุด

1. Горадня 4 °C
2. Берасьце 2 °C
3. มินสก์ 0 °C