ค่าวัด ประเทศเบลารุส

อุณหภูมิสูงสุด

1. Берасьце 26 °C
2. Горадня 25 °C
3. มินสก์ 24 °C