ค่าวัด ประเทศเบลารุส

อุณหภูมิสูงสุด

1. Mogilev 17 °C
กอเมล 17 °C
3. Віцебск 16 °C