ค่าวัด ประเทศโกตดิวัวร์

อุณหภูมิสูงสุด

1. Korhogo 25 °C
2. Odienné 24 °C
อาบีจาน 24 °C