ค่าวัด ประเทศโกตดิวัวร์

อุณหภูมิสูงสุด

1. อาบีจาน 26 °C
2. Yamoussoukro 25 °C
3. Bouaké 24 °C