ค่าวัด ประเทศโกตดิวัวร์

อุณหภูมิสูงสุด

1. Yamoussoukro 30 °C
2. อาบีจาน 28 °C
3. Bouaké 27 °C