ค่าวัด ประเทศโกตดิวัวร์

อุณหภูมิสูงสุด

1. อาบีจาน 27 °C
2. Yamoussoukro 24 °C
3. Bouaké 23 °C