ค่าวัด ประเทศโกตดิวัวร์

ค่าวัดของ 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา อุณหภูมิ ในค่า °Cความกดอากาศ ในค่า hPaจุดนำ้แข็งละลาย ในค่า °Cความชื้น ในค่า %ลม ในค่า km/h

อุณหภูมิสูงสุด

1. อาบีจาน 27 °C
2. Korhogo 25 °C
3. Man 23 °C