ค่าวัด ประเทศแคเมอรูน

อุณหภูมิสูงสุด

1. Garoua 30 °C
2. Douala 29 °C
3. Yaoundé 24 °C