ค่าวัด ประเทศแคเมอรูน

อุณหภูมิสูงสุด

1. Douala 25 °C
2. Yaoundé 20 °C
3. Garoua 18 °C