ค่าวัด ประเทศแคเมอรูน

อุณหภูมิสูงสุด

1. Garoua 36 °C
2. Douala 33 °C
3. Ngaoundere 32 °C