ค่าวัด ประเทศแคเมอรูน

อุณหภูมิสูงสุด

1. Garoua 38 °C
2. Douala 32 °C
3. Yaoundé 29 °C