ค่าวัด ประเทศแคเมอรูน

อุณหภูมิสูงสุด

1. Garoua 33 °C
2. Douala 28 °C
3. Yaoundé 27 °C