ค่าวัด ประเทศแคเมอรูน

อุณหภูมิสูงสุด

1. Garoua 34 °C
2. Douala 29 °C
3. Ngaoundere 26 °C