ค่าวัด ประเทศแคเมอรูน

อุณหภูมิสูงสุด

1. Garoua 31 °C
2. Douala 29 °C
3. Yaoundé 28 °C