ค่าวัด ประเทศแคเมอรูน

อุณหภูมิสูงสุด

1. Garoua 32 °C
2. Douala 30 °C
3. Ngaoundere 25 °C