ค่าวัด ประเทศโคลอมเบีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. บาร์รังกียา 28 °C
2. San Andres 27 °C
3. Leticia 25 °C