ค่าวัด ประเทศคอสตาริกา

ค่าวัดของ 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา อุณหภูมิ ในค่า °Cความกดอากาศ ในค่า hPaจุดนำ้แข็งละลาย ในค่า °Cความชื้น ในค่า %ลม ในค่า km/h

อุณหภูมิสูงสุด

1. Puerto Limón 21 °C
2. San José – Juan Santamaria 20 °C
Liberia 20 °C