ค่าวัด ประเทศคิวบา

อุณหภูมิสูงสุด

1. Playa Giron 29 °C
Guantánamo 29 °C
3. Camagüey 27 °C