ค่าวัด ประเทศไซปรัส

อุณหภูมิสูงสุด

1. Lefkoşa / Ercan Uluslararası Havalimanı 40 °C
2. Λάρνακα 38 °C
3. Akrotiri 35 °C