ค่าวัด ประเทศไซปรัส

อุณหภูมิสูงสุด

1. Πάφος 15 °C
2. Akrotiri 12 °C
Λάρνακα 12 °C