ค่าวัด ประเทศไซปรัส

อุณหภูมิสูงสุด

1. Λάρνακα 22 °C
2. Πάφος 20 °C
Akrotiri 20 °C