ค่าวัด ประเทศเดนมาร์ก

map

ค่าวัดของ 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา อุณหภูมิ ในค่า °Cความกดอากาศ ในค่า hPaจุดนำ้แข็งละลาย ในค่า °Cความชื้น ในค่า %ลม ในค่า km/h

อุณหภูมิสูงสุด

1. Rønne 20 °C
2. โคเปนเฮเกน 19 °C
Roskilde 19 °C