ค่าวัด ประเทศเดนมาร์ก

ค่าวัดของ 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา อุณหภูมิ ในค่า °Cความกดอากาศ ในค่า hPaจุดนำ้แข็งละลาย ในค่า °Cความชื้น ในค่า %ลม ในค่า km/h

อุณหภูมิสูงสุด

1. Rønne 11 °C
2. Sønderborg 8 °C
โคเปนเฮเกน 8 °C