ค่าวัด สาธารณรัฐโดมินิกัน

ค่าวัดของ 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา อุณหภูมิ ในค่า °Cความกดอากาศ ในค่า hPaจุดนำ้แข็งละลาย ในค่า °Cความชื้น ในค่า %ลม ในค่า km/h

อุณหภูมิสูงสุด

1. Santa Cruz de Barahona 32 °C
2. La Romana 30 °C
Boca Chica 30 °C