ค่าวัด สาธารณรัฐโดมินิกัน

อุณหภูมิสูงสุด

1. Santa Cruz de Barahona 28 °C
2. Boca Chica 26 °C
Punta Cana 26 °C