ค่าวัด สาธารณรัฐโดมินิกัน

ค่าวัดของ 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา อุณหภูมิ ในค่า °Cความกดอากาศ ในค่า hPaจุดนำ้แข็งละลาย ในค่า °Cความชื้น ในค่า %ลม ในค่า km/h

อุณหภูมิสูงสุด

1. Dr Joaquin Balaguer Intl 34 °C
2. Santiago de los Caballeros 33 °C
La Romana 33 °C