ค่าวัด ประเทศเอกวาดอร์

อุณหภูมิสูงสุด

1. Guayaquil 32 °C
2. Manta 28 °C
Salinas 28 °C