ค่าวัด ประเทศเอกวาดอร์

อุณหภูมิสูงสุด

1. Manta 28 °C
Guayaquil 28 °C
3. Baltra / Galapagos 26 °C