ค่าวัด ประเทศเอกวาดอร์

อุณหภูมิสูงสุด

1. Guayaquil 30 °C
Baltra / Galapagos 30 °C
3. Salinas 29 °C