ค่าวัด ประเทศเอกวาดอร์

อุณหภูมิสูงสุด

1. Manta 23 °C
Guayaquil 23 °C
3. Latacunga 10 °C