ค่าวัด ประเทศเอกวาดอร์

อุณหภูมิสูงสุด

1. Guayaquil 23 °C
2. Manta 21 °C
Salinas 21 °C