ค่าวัด ประเทศเอกวาดอร์

ค่าวัดของ 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา อุณหภูมิ ในค่า °Cความกดอากาศ ในค่า hPaจุดนำ้แข็งละลาย ในค่า °Cความชื้น ในค่า %ลม ในค่า km/h

อุณหภูมิสูงสุด

1. Guayaquil 28 °C
2. Manta 26 °C
3. Baltra / Galapagos 25 °C