ค่าวัด ประเทศเอกวาดอร์

อุณหภูมิสูงสุด

1. Manta 32 °C
2. Guayaquil 31 °C
3. Baltra / Galapagos 27 °C