ค่าวัด ประเทศเอกวาดอร์

อุณหภูมิสูงสุด

1. Guayaquil 24 °C
2. Manta 23 °C
3. Salinas 21 °C