ค่าวัด ประเทศเอกวาดอร์

อุณหภูมิสูงสุด

1. Guayaquil 24 °C
Baltra / Galapagos 24 °C
3. Manta 23 °C