ค่าวัด ประเทศเอสโตเนีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Kardla 2 °C
2. Pärnu 1 °C
ทาลลินน์ 1 °C