ค่าวัด ประเทศเอสโตเนีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Tartu/Ulenurme 25 °C
2. Pärnu 21 °C
Kardla 21 °C