ค่าวัด ประเทศเอสโตเนีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Kuressaare 11 °C
Tartu/Ulenurme 11 °C
Kardla 11 °C