ค่าวัด ประเทศเอสโตเนีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Kuressaare 4 °C
2. Pärnu 3 °C
Kardla 3 °C