ค่าวัด ประเทศเอสโตเนีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Kuressaare 5 °C
2. ทาลลินน์ 4 °C
3. Tartu/Ulenurme 2 °C