ค่าวัด ประเทศเอสโตเนีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Tartu/Ulenurme 10 °C
2. Kuressaare 8 °C
3. ทาลลินน์ 7 °C