ค่าวัด ไมโครนีเซีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Chuuk 28 °C
Pohnpei 28 °C
Kolonia 28 °C