ค่าวัด ไมโครนีเซีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Pohnpei 31 °C
2. Kolonia 30 °C
3. Chuuk 29 °C