ค่าวัด ไมโครนีเซีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Yap 28 °C
2. Chuuk 27 °C
3. Kolonia 26 °C