ค่าวัด ไมโครนีเซีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Pohnpei 27 °C
Kolonia 27 °C
3. Chuuk 26 °C