ค่าวัด ไมโครนีเซีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Kolonia 28 °C
Yap 28 °C
3. Chuuk 27 °C