ค่าวัด ไมโครนีเซีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Chuuk 29 °C
2. Kolonia 28 °C
Yap 28 °C