ค่าวัด ไมโครนีเซีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Yap 29 °C
Pohnpei 29 °C
3. Chuuk 28 °C