ค่าวัด ไมโครนีเซีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Chuuk 31 °C
Yap 31 °C
3. Kolonia 29 °C