ค่าวัด ไมโครนีเซีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Yap 29 °C
Chuuk 29 °C
3. Lelu / Kosrae 28 °C