ค่าวัด ไมโครนีเซีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Chuuk 28 °C
Yap 28 °C
3. Pohnpei 26 °C