ค่าวัด ประเทศกาบอง

อุณหภูมิสูงสุด

1. Makokou 32 °C
2. Franceville 31 °C
Mouila 31 °C