ค่าวัด ประเทศกาบอง

อุณหภูมิสูงสุด

1. Libreville 26 °C
2. Port-Gentil 25 °C
Tchibanga 25 °C