ค่าวัด ประเทศกาบอง

อุณหภูมิสูงสุด

1. Port-Gentil 30 °C
Franceville 30 °C
3. Libreville 29 °C