ค่าวัด จอร์เจีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Kopitnari 28 °C
2. ทบิลิซิ 25 °C
3. ბათუმი 22 °C