ค่าวัด กรีนแลนด์

อุณหภูมิสูงสุด

1. Kulusuk 1 °C
2. Ilulissat -4 °C
3. Nuuk -5 °C