ค่าวัด กรีนแลนด์

อุณหภูมิสูงสุด

1. Narsarsuaq 10 °C
Sdr Stroemfjord 10 °C
Nuuk 10 °C