ค่าวัด กรีนแลนด์

อุณหภูมิสูงสุด

1. Sdr Stroemfjord 8 °C
Narsarsuaq 8 °C
3. Nuuk 5 °C