ค่าวัด กรีนแลนด์

อุณหภูมิสูงสุด

1. Narsarsuaq 12 °C
Sdr Stroemfjord 12 °C
3. Nuuk 4 °C