ค่าวัด กรีนแลนด์

อุณหภูมิสูงสุด

1. Sdr Stroemfjord 19 °C
2. Narsarsuaq 15 °C
3. Pituffik 13 °C