ค่าวัด กรีนแลนด์

อุณหภูมิสูงสุด

1. Sdr Stroemfjord 10 °C
2. Narsarsuaq 8 °C
3. Nuuk 7 °C