ค่าวัด กรีนแลนด์

อุณหภูมิสูงสุด

1. Narsarsuaq 1 °C
2. Kulusuk -2 °C
3. Nuuk -8 °C