ค่าวัด ประเทศกัวเตมาลา

อุณหภูมิสูงสุด

1. Retalhuleu 31 °C
San José 31 °C
3. Puerto Barrios 26 °C