ค่าวัด ประเทศกัวเตมาลา

อุณหภูมิสูงสุด

1. San José 30 °C
2. Retalhuleu 29 °C
3. Puerto Barrios 23 °C