ค่าวัด ประเทศกัวเตมาลา

อุณหภูมิสูงสุด

1. Puerto Barrios 25 °C
Retalhuleu 25 °C
3. San José 24 °C