ค่าวัด ประเทศกัวเตมาลา

อุณหภูมิสูงสุด

1. San José 27 °C
2. Retalhuleu 25 °C
3. Puerto Barrios 24 °C