ค่าวัด ประเทศกัวเตมาลา

อุณหภูมิสูงสุด

1. Retalhuleu 30 °C
San José 30 °C
3. Puerto Barrios 29 °C