ค่าวัด ประเทศกัวเตมาลา

อุณหภูมิสูงสุด

1. San José 34 °C
2. Retalhuleu 32 °C
3. Puerto Barrios 30 °C