ค่าวัด ประเทศกัวเตมาลา

อุณหภูมิสูงสุด

1. San José 29 °C
2. Retalhuleu 28 °C
3. Puerto Barrios 22 °C