ค่าวัด ประเทศกัวเตมาลา

อุณหภูมิสูงสุด

1. Puerto Barrios 28 °C
2. Retalhuleu 25 °C
3. San José 24 °C